február 10, 2018

vedenie účtovníctva

Vedenie účtovníctva

Naše služby môže využiť každá fyzická a právnická osoba, ale aj občan.
Ponúkame:

Prečo sa spoľahnúť na naše služby?

 • Ponúkame vám individuálne a diskrétne rokovania podľa vašich potrieb.
 • Usporíme váš čas a financie.
 • Dlhoročné skúsenosti, odbornosť, spoľahlivosť a diskrétnosť.
 • Poskytneme čo najpresnejšie informácie týkajúce sa vášho podnikania.
 • Stabilné zázemie špecializované daňové a účtovné firmy.
 • Zložité ekonomické výstupy vysvetľujeme zrozumiteľnou formou.
 • Na požiadanie vypracujeme analýzu a alternatívne varianty optimalizácie daňového zaťaženia.
 • Komunikujeme s vami osobne alebo využívame email a najmodernejšie IT technológie.
 • Hlavný dôraz kladieme na presnosť, flexibilitu a finálny efekt.
 • Ochrana informácií – zmluvná garancia zachovania absolútnej mlčanlivosti ako prevencia možného zneužitia interných dát zo strany zamestnancov.

Účtovníctvo:

• vedenie jednoduchého účtovníctva,
• vedenie podvojného účtovníctva,
• príprava podkladov pre spracovanie priznania k DPH
• vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k daní z príjmu FO a PO, komunikácia s daňovými  úradmi.

Rekonštrukcia účtovníctva sa realizuje aj v prípade, pokiaľ nebolo v predošlých účtovných obdobiach účtovníctva venované dosť pozornosti a starostlivosti.

Takéto obdobie alebo stratu dát nemožno ignorovať alebo vynechať a musí sa vykonať nutná rekonštrukcia, aby mala vaša spoločnosť kompletnú účtovnú a daňovú agendu.

Priebeh rekonštrukcie účtovníctva

Získanie primárnych dát pre rekonštrukciu účtovníctva

 • Zabezpečiť dostupné kópie dokladov alebo vyhotovenie kópií od inštitúcií a správnych orgánov, získať kópie daňových priznaní aj s prílohami a ďalšie výstupy.
 • Získanie prehľadov správy sociálneho zabezpečenia a zdravotnej poisťovne ako podnikateľa, ako aj jeho zamestnancov.
 • Z banky zabezpečiť bankové výpisy a úverovej zmluvy.
 • Od dodávateľov a odberateľov opatriť faktúry, dobropisy a zápočty.
 • Opatriť kópie leasingových, kúpnych a poistných zmlúv.

rekonštrukcia účtovníctva

 • Nastavenie počiatočných stavov účtov a kníh
 • Zaúčtovanie dostupných dokladov
 • Kontrola súvzťažných väzieb
 • Účtovná uzávierka a kontrola koncových stavov účtov v súvislosti s podanými daňovými priznaniami
 • Popr. dodanie dodatočných priznaní k dani z príjmov, DPH a ďalšie prehľady

Posledná fáza

 • Poslednou fázou je spracovanie účtovných metód a vnútorných smerníc, ktoré popisujú zrekonštruované účtovníctvo a zároveň zabráni opakovaniu tejto nepríjemnej situácie.

Dôvodom pre rekonštrukciu účtovníctva nie je prechod na nový softvér. V takom prípade odporúčame menším účtovným jednotkám preúčtovať doklady do nového systému.

V ostatných prípadoch je najvhodnejšie dokončiť účtovné obdobie v starom programe a nové účtovné obdobie zahájiť i novým účtovným programom. Ďalšou možnosťou je tiež ukončiť účtovanie s koncom mesiaca a začať od ďalšieho prevedením stavov do nového programu.

U kvartálnych platcov DPH je najlepšie prechádzať práve na prelome kvartálu. Ale aj tieto starosti môžete úplne prenechať naším špecialistom, ktorí vám navrhnú tú najvhodnejšiu variantu pre vašu spoločnosť a všetky procesy spojené s rekonštrukciou alebo prevodom na nový softvér vyrieši za vás.

Rekonštrukciou účtovníctva predídete problémom pri prípadnej kontrole zo strany správcov daní, hoci nie je úplne lacnou záležitosťou. Zabezpečíme všetko podľa zákonných predpisov za minulé i bežná obdobie. Všetko je riešiteľné.

Iné služby:

• spracovanie štatistických výkazov pre štatistické úrady,
• ekonomické a daňové poradenstvo,
• ukladanie účtovnej závierky do Zbierky listín
• atď…..
Daňová optimalizácia rozumieme súbor opatrení, pomocou ktorých dokáže firma znížiť daňové a odvodové zaťaženie na minimum. Ide o využívanie legálnych možností zakotvených v samotných zákonoch – sú teda naozaj zákonom odobrené. Ich znalosťou a kombináciami môže firma neraz ušetriť peniaze.
Neustále sledujeme legislatívu a denne sa stretávame s problematikou účtovníctva v praxi. Rôznorodosť našich klientov je zdrojom bohatých skúseností. Našou prioritou je individuálny prístup k potrebám klienta. Zabezpečíme riešenie akéhokoľvek Vášho problému a Vy využijete iba tie služby, ktoré naozaj potrebujete.