február 10, 2018

účtovné poradenstvo

Sme vám pripravení poskytnúť všetok servis v oblasti finančného poradenstva, rovnako ako v ďalších oblastiach.

Už nemusíte premýšľať, ako najlepšie zorganizovať účtovníctvo, prijímať účtovného poradcu, o ktorých sa domnievate, že tomu naozaj rozumie, kontrolovať ich, zabezpečovať im pravidelné školenia a koľkokrát aj zbytočne preplácať.

Ak hľadáte spôsob, ako mať kvalitne vedené účtovníctvo a navyše ušetriť, neváhajte nás kontaktovať.

Plníme v spoločnostiach funkciu hlavného účtovníka a vy len zhromažďujete všetky primárne doklady.

13 MDA1NC5qcGc преобразованный 2 - účtovné poradenstvo

Všetok servis vám poskytneme lacnejšie a v najvyššej možnej kvalite.

Naše služby zahŕňajú:

 • kompletné vedenie finančného účtovníctva
 • vedenie zvolených agend účtovníctva
 • nastavenie účtovných metód
 • vypracovanie daňových priznaní , reportov a výkazov
 • interný reporting
 • zastúpenia záujmov spoločnosti klienta na úradoch
 • účasť na finančných kontrolách
 • technologické spracovanie účtovnej dokumentácie
 • riešenie rozsiahlych účtovných problémov
 • konzultácie pri spracovaní účtovných uzávierok
 • zavádzanie medzinárodných účtovných štandardov
 • prevody účtovných závierok a účtovných postupov Slovenskej republiky na medzinárodné účtovné štandardy IFRS
 • tvorba účtovných smerníc a interných predpisov podľa požiadaviek klienta
 • spolupráca v oblasti účtovnej metodiky a riadenia finančných tokov
 • zostavovanie finančných analýz a kalkulácií
 • spracovanie ekonomických podkladov pre potreby bankových domov

Účtovné poradenstvo preto môže zahŕňať len obmedzený rozsah služieb alebo naopak veľmi širokú škálu povinností našich účtovných poradcov. Všetko je len na vašom rozhodnutí.

Účtovné poradenstvo pre podnikateľov

Spracujeme pre vás daňovú evidenciu (predtým jednoduché účtovníctvo) či už ste platcom DPH alebo nie.

Pripravíme daňové priznanie a priznanie k DPH. Zaistíme tiež spracovanie miezd a hlásenia pre správu sociálneho zabezpečenia a zdravotnej poisťovne. Rovnako tak poskytujeme účtovné poradenstvo pre živnostníkov.

Postupy účtovného poradcu

Naša spoločnosť uprednostňuje individuálny prístup ku klientom a poskytuje účtovné poradenstvo pre SZČO, podnikateľov a právnické osoby, ale aj neziskové spoločnosti.

Uprednostňujeme dlhodobú spoluprácu, aby sme mohli čo najlepšie vyhovieť vašim potrebám. Tento postup vám zaistí maximálnu finančné úspory, zrýchlenie celého účtovného procesu a optimalizácii interných smerníc.

Neváhajte nás preto kontaktovať, pripravení sú pre vás odborníci zo všetkých oblastí.

Pripravíme vám individuálnu ponuku presne podľa vašich potrieb a požiadaviek. Poskytujeme účtovné poradenstvo v Bratislave, ale aj po celej Slovenskej republike.

Naši špecialisti sú vám pripravení poskytnúť konzultáciu nielen v oblasti finančného poradenstva, ale aj daní, vystavovanie dokladov a reportingu.

Poskytneme vám pomoc v príprave argumentov, aby ste boli schopní obhájiť svoje záujmy pred štátnymi inštitúciami. Uvedomujeme si, že poradenstvo je potrebné pri bežných každodenných záležitostiach a preto sme tu pre vás.

Je nutné si uvedomiť, že aj zdanlivo jednoduché kroky sa riadi určitými pravidlami, ktoré je potrebné dodržiavať.

Účtovné poradenstvo poskytujeme veľkému množstvo klientov – pre každého sa vždy snažíme vymyslieť taký model spolupráce, ktorý mu bude najlepšie vyhovovať. Poskytujeme účtovné poradenstvo na ad-hoc báze spôsobom dotaz – odpoveď, samozrejmosťou je pre nás nielen poskytnúť vám teoretickú radu, ale tiež dohliadnuť a pomôcť pri jej implementácii vo firme. Účtovné a mzdové poradenstvo zabezpečujú naši skúsení poradcovia.

Naše účtovné poradenstvo zahŕňa:

 • Poskytovanie informácií o spôsobe riešenia konkrétneho účtovného prípadu súčasnými účtovnými štandardmi
 • Poskytnutie aktuálnych výkladov a prevažujúcich interpretáciou určitej časti účtovnej legislatívy
 • Preskúmanie zmlúv alebo podnikových operácií z hľadiska ich zaúčtovania

Ak chcete svoje podnikanie rozvíjať bez problémov as úspechy, nešetrite časom na konzultáciu s našim špecialistom. Garantujeme vám plnohodnotnú pomoc a maximálnu podporu.