február 10, 2018

Dane

Dane sme všetci povinní platiť, nie všetci ale vedia, aké sú jednotlivé druhy daní, ich sadzby a dáta platenia. Ich neplatenie nám môže ale spôsobiť nemalé problémy, ktoré sú samozrejme spojené s nepríjemnými peňažnými sankciami.

Vždy je preto teda výhodnejšie byť v tomto ohľade plne informovaný a neustále dopĺňať tieto znalosti o zmeny, ktorým často dane a ich platenia podliehajú. Nevyznáte Ak sa v tejto oblasti a hľadáte špeciality, ktorí vám budú pri riešení týchto situácií nápomocní? Potom sme tu pre vás práve my.

Spracovanie daňových priznaní

 • spracovanie všetkých druhov daňových priznaní
 • daň z príjmu fyzických osôb
 • daň z príjmu právnických osôb
 • daň z pridanej hodnoty
 • cestná daň
 • daň spotrebná
 • daň z nehnuteľností
 • daň z prevodu nehnuteľností
 • daň z darovania
 • upozornenie klienta na platby podľa daňového kalendára
 • individuálne daňový kalendár klienta vrátane príkazov na úhradu

Daň z príjmov fyzických osôb – podnikateľov

Podnikateľom, ktorí si počas roka vedú sami vlastnú evidenciu, spracovávame každoročné daň z príjmov fyzických osôb. Na spracovanie Vašich daní potrebujeme potrebné informácie o Vašom podnikaní – tj. Príjmy a výdavky za uplynulý rok. My Vám odovzdáme kompletne spracované priznania a prehľady pre zdravotnú poisťovňu a Slovenskú správu sociálneho zabezpečenia. Uplatníme všetky výhody, na ktoré máte od štátu nárok!

Pre podnikateľov spracovávame najčastejšie:

 • Daň z príjmov fyzických osôb.
 • Prehľady pre zdravotnú poisťovňu a správu sociálneho zabezpečenia.
 • Daň z pridanej hodnoty.
 • Cestná daň.

Daň z príjmov fyzických osôb – zamestnancov

Obrátiť sa na nás môže akýkoľvek zamestnanec, ktorý si musí podávať daňové priznanie sám. Ide najmä o prípady, keď zamestnanec má súbežné dva pracovné pomery alebo pri práci podniká. Zďaleka najčastejšie však túto službu poskytujeme samotným zamestnávateľom, ktorí ju svojim zamestnancom dávajú ako zamestnanecký benefit.

Daň z pridanej hodnoty

Firmám a osobám registrovaným k dani z pridanej hodnoty – DPH – spracovávame mesačne alebo štvrťročne priznanie k dani. Okrem samotného vystavenie (formulára) priznanie k DPH, kontrolujeme najmä záznamová povinnosť – zjednodušene povedané to, či máte v priznaní zahrnuté všetky doklady, ktoré je potrebné zahrnúť. Tým Vám znížime daňovú povinnosť na minimum, bez toho aby ste riskovali akýkoľvek postih zo strany štátu. Súčasťou je tiež spracovanie kontrolného hlásenia. Registráciu k DPH alebo zmenu zdaňovacieho obdobia z mesačného na štvrťročné zabezpečíme za Vás.

cestná daň

Osoby a firmy využívajúce vozidlá k svojmu podnikanie majú povinnosť odvádzať cestnú daň. Od Vás potrebujeme len kópiu technického preukazu, krátky popis k akému účelu vozidlo slúži, v akom období bolo používané, a o zvyšok sa postaráme my. Strážime, aby ste neodvádzali cestná daň v obdobiach, keď vozidlo nevyužívate k ekonomickej činnosti a najmä to, či sa na Vaše vozidlo nevzťahuje oslobodenie od dane. Sadzba cestnej dane sa mení so starobou vozidlá, napriek tomu jej správne spracovanie veľa firiem podceňuje. Dôsledkom potom býva to, že správca dane rozporom výške cestnej dane.

Ostatné dane

Spracovávame i ostatné dane – tj .:

 • Daň z nehnuteľných vecí.
 • Daň z nadobudnutia nehnuteľných vecí (predtým daň z prevodu nehnuteľností).
 • Spotrebné dane.

Tieto dane sa vyskytujú len v špecifických situáciách (najmä prevody nehnuteľností). Aj ich správne spracovanie Vám zaručujeme.