Blog

Zerif podporuje vlastné úvodné stránky

richard 250x250 - Váš ideálny účtovník

Váš ideálny účtovník

Je to partner v podnikaní. Nie je to len nejaká outsourcová pracovná sila, ktorej len zadávam úlohy a ona ich plní a vracia späť výsledok. Je to rovnocenný parťák, ktorý sa so svojou odbornosťou, fundovaným názorom a vstupom podieľa na vašom biznise.   Môžete sa na neho v pokoji plne spoľahnúť. Urobí všetko na prvýkrát Prečítať viac o Váš ideálny účtovník[…]

riiii 250x250 - Ekonómia pre neekonómov

Ekonómia pre neekonómov

súvaha Rovnako ako každá iná profesia aj ekonómovia používajú svoju vlastnú terminológiu. V nej sú jednak škaredé cudzie slová po ich vyslovení je každému jasné, že ide o niečo strašne zložitého (ako napríklad forfaiting), ale aj slová jednoduché. Slová, ktoré každý pozná. Bežne ich používa (ako napríklad vlastné imanie) a je teda každému úplne jasné, Prečítať viac o Ekonómia pre neekonómov[…]

umela 250x165 - Umelá inteligencia v účtovníctve

Umelá inteligencia v účtovníctve

Predstupeň umelej inteligencie, pokročilá automatizácia, prinesie jednoduchšie spracovanie veľkých objemov dát, s ktorými by si človek nikdy nedokázal poradiť. Účtovníci by sa mali naučiť s týmito dátami pracovať a hľadať v nich súvislosti, postrehy a zaujímavosti. Účtovník budúcnosti bude musieť vytvárať a využívať účtovné systémy, ktoré splnia nasledujúce charakteristiky: Účtovníctvo musí chápať podnik ako celok. Prečítať viac o Umelá inteligencia v účtovníctve[…]

Rodinné firmy sú zdravšie.

80% hrubého domáceho produktu v Európe generujú rodinné firmy. Rodinné firmy tvoria najzdravšie jadro slovenskej ekonomiky. Sú to podniky, ktoré v sebe ukrývajú kapitál a hlavne potenciál do budúcnosti. V drvivej väčšine vnímajú svoju súčasnosť i budúcnosť pozitívne. Nesťažujú si na nedostatok príležitostí, peňazí alebo na chýbajúcu priazeň štátnych orgánov. Rodinné firmy sú základným prvkom Prečítať viac o Rodinné firmy sú zdravšie.[…]

zmluva 250x250 - Príprava a revízia zmlúv

Príprava a revízia zmlúv

V priebehu podnikateľskej činnosti je nutné neustále uzatvárať zmluvné vzťahy ako s dodávateľmi, tak aj odberateľmi, obchodnými partnermi a zamestnancami. Aby sme mohli uzavrieť zmluvu zodpovedajúcu aktuálnej legislatíve a ostatným obchodným podmienkam, je veľmi dôležitá jej dôkladná príprava. Tento proces preto potrebuje zvláštnu starostlivosť, aby v prípade vzniknutých komplikácií bolo v zmluve stanovené, ako je Prečítať viac o Príprava a revízia zmlúv[…]