Rodinné firmy sú zdravšie.

fboty 300x138 - Rodinné firmy sú zdravšie.

80% hrubého domáceho produktu v Európe generujú rodinné firmy. Rodinné firmy tvoria najzdravšie jadro slovenskej ekonomiky. Sú to podniky, ktoré v sebe ukrývajú kapitál a hlavne potenciál do budúcnosti. V drvivej väčšine vnímajú svoju súčasnosť i budúcnosť pozitívne. Nesťažujú si na nedostatok príležitostí, peňazí alebo na chýbajúcu priazeň štátnych orgánov.

Rodinné firmy sú základným prvkom podnikania a stabilizačným prvkom slovenského podnikateľského prostredia. Keď sa akákoľvek iná firma dostane do problémov a skrachuje, tak je to smutné, ale ide sa ďalej. To si však podnik, na ktorom je závislá celá rodina, nemôže dovoliť, preto sa snažíme problémy prekonávať a ide nám to ľahšie.

Pravdou je, že rodinné firmy ich majitelia nebudujú kvôli okamžitým ziskom, ale s vidinou dlhodobej perspektívy. Ich dobrá kondícia potom môže byť práve jednou z príčin toho, že približne 70% spoločností chce firmu v budúcnosti odovzdať v rámci rodiny. Ako svoje hlavné priority do najbližších rokov preto uvádzajú zvyšovania efektivity, udržanie si kvalitných zamestnancov a optimalizáciu financovania.

Konzervativizmus je pre rodinné firmy veľkou prednosťou. Potvrdzuje sa, že zákazníci radi vsádzajú na istotu, tradíciu a uprednostňujú dlhodobé vzťahy.

Partneri a zákazníci rodinných firiem uvádzajú, že sú pre nich také podniky transparentnejšie a tým pádom aj dôveryhodnejšie

Drvivá väčšina rodinných firiem vníma ako svoju výhodu flexibilitu, stabilitu, dodržiavanie etiky v podnikaní aj atmosféru v spoločnosti.

Dôležité je, aby v rodinnej firme boli jasne vymedzené hranice medzi súkromným a profesionálnym životom. Nie je možné sa úplne ubrániť ich vzájomnému prelínanie, preto by mali byť pravidlá o to prísnejšie. Nevýhodou spoločného podnikania je určite nedostatok času.

Keď to ide, je rodina na prvom mieste. Rodina potom vie, že keď je potrebné, musí sa podriadiť v danú chvíľu potrebám podnikania. Je isté, že je to náročné. Pre podnikateľov neexistuje pevná pracovná doba a niekedy spoločne pracujeme cez víkendy aj počas sviatkov.

Identifikácia úloh a vymedzenie pôsobísk jednotlivých členov rodiny (manželia) sa považuje za dôležité . Nám sa tento model osvedčil.

Richard Hollý www.ofx.sk