Váš ideálny účtovník

ddd 300x113 - Váš ideálny účtovník

 • Je to partner v podnikaní. Nie je to len nejaká outsourcová pracovná sila, ktorej len zadávam úlohy a ona ich plní a vracia späť výsledok. Je to rovnocenný parťák, ktorý sa so svojou odbornosťou, fundovaným názorom a vstupom podieľa na vašom biznise.

 

 • Môžete sa na neho v pokoji plne spoľahnúť. Urobí všetko na prvýkrát dobre, bez toho aby som po ňom musel všetko kontrolovať. Vie bezpečne, čo a ako správne zaúčtovať. Je starostlivý a dvojaká krížová kontrola všetkého je mu vlastná. Nerobí preklepy a chyby z nepozornosti.

 

 • Je to skutočne ten človek, čo Vás reálne účtuje. Nechcem komunikovať len s nejakým account, ktorý nás reálne vôbec neúčtuje a postupuje všetky úlohy ďalej do svojej firmy niekomu, koho sme nikdy nevideli. Najlepšia eliminácia situácií „toto neviem, to musím zistiť“ alebo „za to ja nemôžem, to skazil stážista, čo už u nás nepracuje“.

 

 • Rozumie tomu, čo robí, v celej šírke. Nespolieha sa na to, že to nejako spraví Pohoda. Rozumie všetkému, čo Pohoda robí a prečo to tak robí. Má prehľad vo všetkých možnostiach riešenia daného problému a vie, prečo zo škály možných postupov používa práve ten, čo používa. Nedohľadá si informácie až v okamihu, keď príde problém. Nepýta sa nás na veci, ktoré má vedieť sám.

 

 • Vychádza priamo z daňových a účtovných zákonov. Pozná platné zákony, smernice a ďalšie oficiálne záväzné dokumenty. Vie v nich čítať, správne ich interpretovať, vidieť medzi nimi súvislosti. Nemá problémy s interpretáciou písaného textu. Nevychádza len z poučiek a mechanických postupov, ktoré sa naučil sprostredkovane na kurzoch pre účtovníkov.

 

 • Premýšľa za nás. Včas nám pripomína, čo je potrebné začať riešiť, čo sa má kam podať a zaplatiť. Nerobí len pasívne zaúčtovanie dokladov do Pohody. Sám proaktívne prichádza s pripomienkami, nápadmi a tipmy. Čo robíme zle, čo ako robiť lepšie. Učí nás a posúva.

 

 • Predkladá nám odborné informácie tak, aby sme im rozumeli. Pri otázke na nejakú problematiku nás neodkazuje na vyhlášku ani nám do mailu neskopíruje príslušne paragrafy zákona. Ale preloží a vysvetlí nám to tak, aby sme to ako laici pochopili a dokázali s tým pracovať.

 

 • Proaktívne si od nás vyžiada všetko, čo potrebuje a čo mu chýba.

 

 • Komunikuje systematicky. V e-mailových konverzáciách, ktoré môžu byť niekedy aj dlhé a zložité, nevynecháva a nepreskakuje niektoré body, ktoré nevie alebo sa mu nehodia. Štruktúruje komunikáciu tak, aby bola jasná, prehľadná a viedla k cieľu.

 

 • Jedná na rovinu, nezahmlievajú a nebagatelizuje.

 

  Richard Hollý , Office expres s.r.o. www.ofx.sk