Ekonómia pre neekonómov

súvaha

Rovnako ako každá iná profesia aj ekonómovia používajú svoju vlastnú terminológiu. V nej sú jednak škaredé cudzie slová po ich vyslovení je každému jasné, že ide o niečo strašne zložitého (ako napríklad forfaiting), ale aj slová jednoduché. Slová, ktoré každý pozná. Bežne ich používa (ako napríklad vlastné imanie) a je teda každému úplne jasné, čo znamenajú. Pre ekonómov bohužiaľ po väčšinou znamenajú niečo úplne iné. Veľa výrazov má pre nich jednoznačne definovaný význam, ktorý je veľmi vzdialený tomu ako sa chápu zvyškom spoločnosti. A potom dochádza k nedorozumeniu.

šokujúce odhalenie

Aktíva sú vždy a za všetkých okolností v rovnakej výške ako pasíva. A to aj v prípade, že firmu niekto vykradne / vytuneluje. Ak by v nejakej firme mala aktíva a pasíva rôznu hodnotu, tak by to pravdepodobne znamenalo že súvahu hlavný účtovník zostavoval pod vplyvom niečoho veľmi omamného a pravdepodobne nelegálneho. Stále málo šokovaní? A vedeli ste, že vlastné imanie je pasívum? Rovnako ako zisk? Áno. Zisk je pasívum. Naozaj sa nebavíme o strate. Čím vyššia je zisk, tým vyššie sú pasíva. Ste šokovaní? Ak áno, tak tento článok je určený priamo pre Vás.

Čo to vlastne súvaha je

Najskôr malé predstavenie Súvahy. Je to výkaz ktorý ponúka jeden z pohľadov na firmu. Rovnako ako Výkaz ziskov a strát a Výkaz peňažných tokov (to je to, čomu sa škaredo hovoríme CashFlow). Každý z nich ponúka pohľad iný a každý sa hodí pre iné účely. Súvahu nájdete po celom svete aj keď sa jej samozrejme hovorí rôzne. Trebárs Balance sheet . Štruktúra súvahy sa môže meniť v čase a mieste, ale základný princíp je vždy a všade rovnaký.

aktíva

Pod Aktíva si väčšina ľudí predstaví majetok a predstavuje si to absolútne správne. V aktívach nájdeme veci ako Dlhodobý majetok, Zásoby, Pohľadávky, alebo Peniaze. Sú tam pravda aj také podivné položky ako Goodwill, Odložená daňová pohľadávka alebo Komplexné náklady v budúcich obdobiach, ale tými si to nebudeme komplikovať. V princípe je to naozaj tak, že v aktívach je majetok a ak je účtovníctvo dobre vedené (čo mnohokrát nie je), tak jeho cena zodpovedá zhruba trhovej cene.

pasíva

Ale čo sú to vlastne Pasíva? Veľa ľudí si myslí, že pasíva sú dlhy. To nie sú. Obrátene to pravda platí. Dá sa povedať, že dlhy sú pasíva. Ale pasíva nie sú dlhy. Pasíva sú oveľa širší pojem. Sú to totiž Zdroje.

Aktíva popisujú čo máme a Pasíva nám hovoria, kde sme na to vzali.

A sme pri dlhov. Tie väčšina ľudí považuje tiež za zlé. Na pasívach nie je nič zlé. Aktíva a pasíva sú dve strany jednej mince. Preto musí byť vždy vyrovnaná. V rovnakej hodnote. Preto ak niečo mám, tak musím vedieť, kde som na to vzal. Hovorí sa tomu bilančný princíp. Je to najdôležitejšie princíp v účtovníctve.

bilančný princíp

Bilančná princíp je vlastne to známe Má dať – Dal. Každá vec, čo sa vo firme stane, sa zapisuje dvoma riadkami. Pretože vždy sú potrebné zmeniť dve veci. Ak jeden zápis navýši nejakú položku v aktívach, druhý musí zdvihnú aj nejakú položku v pasívach. Ak sa jedna položka v aktívach zníži, musí sa iná položka v aktívach zvýšiť.

základný kapitál

Alebo tiež základné imanie. To je veľa zjednodušene to, čo firma dostala od svojho majiteľa alebo investora. Nemusí to byť nutne hneď na začiatku pri jej založení. Firma môže svoje základné imanie navyšovať (či znižovať) aj neskôr. Jedná sa teda o peniaze (zdroje) ktoré sú jej, nikomu ich nedlhuje, ale nezarobila si ich. Predstavte si, že si založíte firmu. Budeme ignorovať všetky zložitosti. Dane, poplatky. Zjednodušíme celú záležitosť až na kosť. Pri založení firmy jej musíte dať nejaké peniaze do začiatku. Musí začať s niečím hospodáriť.

zisk

Zisk a fondy tvorené zo zisku nájdeme v niekoľkých rôznych riadkoch. V pasívach nájdeme veci ako Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia, Výsledok hospodárenia minulých rokov, Rezervný fond a ďalšie. Majú jedno spoločné. Všetky sú tvorené zo zisku. Čím väčší zisk, tým väčšia položka v pasívach. Ak má firma stratu, tak sa pasíva znižujú.

vlastný kapitál

Jedná sa vlastne o súčet základného imania a zisku. Keď sa nad tým zamyslíte, tak vlastné imanie sú vlastné zdroje. Ak celková výška aktív je rovnako veľká ako vlastné imanie, tak nikomu nič nedlžím. Všetok majetok sme si kúpili z vlastných peňazí. Ako pôvodne do firmy vložených, tak neskôr zarobených. Nikomu nič nedlžím. Avšak nikomu nič nedlžiť sa povedie len málokomu. Preto snáď každá firma má vo svojej súvahe aj cudzie zdroje.

cudzie zdroje

To sú naozaj dlhy. Dlhy bankám, nezaplatené faktúry, dlhy voči štátu, dlhy voči zamestnancom a všetko ostatné, čo si pod pojmom „dlh“ viete predstaviť.

 

Ako vidíte na súvahe nie je nič zložité. Hovorí nám, čo máme a kde sme na to vzali. Na pasívach nie je nič zlé a rozhodne nemožno ukradnúť aktíva a ponechať vo firme pasíva. Samozrejme veci sú zložitejšie, než som ich opísal. Článok je určený pre laikov.

 

Richard Hollý  OFFICE EXPRES s.r.o. www.ofx.sk