Umelá inteligencia v účtovníctve

umela inteligencia 300x169 - Umelá inteligencia v účtovníctve

Predstupeň umelej inteligencie, pokročilá automatizácia, prinesie jednoduchšie spracovanie veľkých objemov dát, s ktorými by si človek nikdy nedokázal poradiť. Účtovníci by sa mali naučiť s týmito dátami pracovať a hľadať v nich súvislosti, postrehy a zaujímavosti.

Účtovník budúcnosti bude musieť vytvárať a využívať účtovné systémy, ktoré splnia nasledujúce charakteristiky:

  • Účtovníctvo musí chápať podnik ako celok. Neobmedzí sa len na účtovné informácie, ale vezme do úvahy aj ďalšie prevádzkové údaje podniku, napríklad podrobné zmapovanie výrobného procesu alebo detailnú analýzu predajov.
  • Účtovníctvo by malo podporovať a vyhodnocovať napĺňanie dlhodobej podnikovej stratégie.
  • Účtovníctvo sa musí bezpodmienečne posunúť od obyčajného napĺňanie povinností voči štátu smerom k skutočnej podpore manažmentu. Zverejnená účtovná závierka je určite dôležitá, kvalitný interný reporting je však oveľa dôležitejšie.
  • Príprava výstupov z účtovného systému má byť automatizovaná a veľmi rýchla.

Všetky tieto funkcie dokážu účtovníci oveľa lepšie zabezpečiť, pokiaľ sa bude dobre orientovať v IT.

Ak účtovník sám seba redukuje na obýčajného prepisovača  dát, je automatizácia jeho aktivít veľmi jednoduchá. Ak však dokáže premýšľať v súvislostiach, je podstatne náročnejšie nahradiť ho počítačom.

Účtovní odborníci teda nie sú stratení. Musia však do budúcna výrazne zmeniť štýl a zameranie svojej práce. Zároveň by sa nemali zľaknúť automatizácie ani umelej inteligencie. Ďaleko rozumnejšie je chápať tieto fenomény ako príležitosť, ktorú môžeme využiť na veľmi efektívnú podporu podnikov.

Richard Hollý  www.ofx.sk